Častica

Častica sa pohybuje v priamke tak, že jej rýchlosť (m/s) v čase t sekúnd je daná vzťahom v (t) = 3t2-4t-4, t > 0.

Spočiatku je častica 8 metrov vpravo od pevného pôvodu.

Po koľkých sekundách je častica na začiatku?

Správna odpoveď:

t =  2 s

Postup správneho riešenia:

v(t)=3t24t4 s(t)=v(t)dt s(t)=t32 t24t+C C=8  s(t)=0 t32 t24t+8=0 t1=2 t2=2  t>0 t=t2=2=2 sNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:

Súvisiace a podobné príklady: