Vektory 5

Polohový vektor hmotného bodu, ktorý sa pohybuje v rovine, je možné v zavedenej
vzťažnej sústave vyjadriť vzťahom:

r(t) = (2t + 3t2; 6t + 3),

kde t je čas v sekundách a súradnice vektora sú v metroch.

Vypočítajte:

a) aká je poloha hmotného bodu v čase t = 2s
b) veľkosť rýchlosti hmotného bodu v čase t = 2s
c) veľkosť zrýchlenia hmotného bodu v čase t = 3s

Vaša odpoveď:

m/s
m/s2


Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4