Kruh

Aký veľký je obsah kruhu, ak jeho obvod je 18,2 cm?

Správna odpoveď:

S =  26,36 cm2

Postup správneho riešenia:

o=18.2 cm o=2 πr  r=o2π=18.22 3.14162.8966 cm  S=π r2=3.1416 2.89662=26.36 cm2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatar

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady:

 • Štvrťkruh 3
  circle14 Vypočítaj obvod štvrťkruhu, ak jeho obsah je S = 314 cm2.
 • Obsah na obvod
  circle11 Vypočítaj obvod kruhu, ak jeho obsah je 254,34 cm2
 • Vypočítaj 112
  circle_axes Vypočítaj priemer kruhu ktorého obsah v cm2 a obvod v cm sú vyjadrené rovnakým číslom.
 • Aky je 4
  circles Aky je obvod a obsah kruhu ak r=18cm
 • Obvod štvorca 2
  squares Vypočítajte obvod štvorca, ak je jeho obsah 6,25 centimetrov štvorcových.
 • Kruh 25
  blue_circle Vypočítaj priemer kruhu, ktorého obsah S = 78,5 cm2.
 • Obvod a obsah kruhu
  circle5 Obvod kruhu je 150,72 centimetrov. Vypočítaj obsah kruhu.
 • Kruhy 4
  circles 1) vypočítajte polomer kruhu, ktorého obsah je 400 cm štvorcových 2) vypočítajte polomer kruhu, ktorého obvod je 400 cm. 3) vypočítajte obvod kruhu, ktorého obsah je 400 cm štvorcových 4) vypočítajte obsah kruhu, ktorého obvod je 400 cm.
 • Vypočtajte
  rectangle Vypočtajte obsah obdĺžnika ak jeho obvod je 24cm a jeho jedna strana ma dlžku 7,2cm
 • Útvar
  some_airplane Rovinný útvar má obsah 677 mm2. Vypočítajte jeho obvod, ak jeho obvod je najmenší možný.
 • Z obsahu polomer
  circle_axes Určite polomer kruhu, ktorého obsah je S = 200 cm².
 • Obvod
  circles Vypočítajte obsah kruhu s obvodom 15m.
 • Valec 18
  cylinder_horiz Akú výšku má valec ak objem je 8,478 dm kubických a obsah podstavy valca je 706,5 cm štvorcových?
 • Obsah kruhu
  described_circle2 Vypočítajte obsah kruhu, ktorý má rovnaký obvod ako je obvod obdĺžnika vpísanej kružnici s polomerom r 9 cm tak, že jeho strany sú v pomere 2 ku 7.
 • Kruh - ľahké
  colorful-circle Vypočítaj obsah kruhu v dm2, ak obvod kruhu je 31,4 cm.
 • Obsah 25
  squarepyramid Obsah pôdorysu je 5400m2 aký bude obvod štvorcového pôdorysu?
 • Vypočítaj 63
  pizza Vypočítaj obvod pizze s priemerom 62 cm. Aký veľký je tanier, na ktorom je položená, ak ho celý zakryje?