Na hladine alfa

Zisťovalo sa, koľko bodov z domácich zadaní zo štatistiky dostali náhodne vybraní študenti odboru MAN a koľko náhodne vybraní študenti odboru THK. Zistilo sa: MAN x/17/17/15/21/29/30/16/18/15/25/16/THK y/15/18/16/22/25/. Môžeme na hladine testu α= 0,05 povedať, že odbor MAN dosahuje lepšie výsledky ako odbor THK? Určte testovacie štatistiky.

Správna odpoveď:

M =  0

Postup správneho riešenia:

α=0,05 MAN: {17, 17, 15, 21, 29, 30, 16, 18, 15, 25, 16} μ1=19,909090909119,9091 σ1=5,316433278995,3164  THK: {15, 18, 16, 22, 25} μ2=19,2 σ2=3,762977544453,763  m1=μ1μ1 α=19,909119,9091 0,05=2204161=1822020118,9136 m2=μ1+μ1 α=19,9091+19,9091 0,05=2204599=2022019920,9045  t1=μ2μ2 α=19,219,2 0,05=25456=18256=18,24 t2=μ2+μ2 α=19,2+19,2 0,05=25504=20254=20,16  <m1;m2>  <t1;t2> = <t1;t2>  M=0Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom aritmetického priemeru?
Hľadáte štatistickú kalkulačku?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: