Skúšanie z matematiky

V triede je 25 žiakov z nich 12 nie je na matematiku pripravených. Na hodine matematiky odpovedajú 5 žiaci. Aká je pravdepodobnosť ze aspoň 3 sú na matematiku pripravení?

Správna odpoveď:

p =  0,4625

Postup správneho riešenia:

p1=2512=0,48 q1=1p1=12512=251 252512=25252512=252512=2513=0,52  C3(5)=(35)=3!(53)!5!=2154=10  p3=(35) p13 q12=10 25123 251320,299 C4(5)=(45)=4!(54)!5!=15=5  p4=(45) p14 q11=5 25124 251310,138 C5(5)=(55)=5!(55)!5!=11=1  p5=(55) p15 q10=1 25125 251300,0255  p=p3+p4+p5=0,299+0,138+0,0255=0,4625Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 1 komentár:
Tomasrosko
Zadanie hovorí, že ide odpovedať 5 žiakov. V krokoch vytvárajúcich hodnoty p3, p4 a p5 umocňujete, čo hovorí o tom, že môžete vyvolať toho istého žiaka viackrát. V skutočnosti pravdepodobnosť, že ste vyvolali toho, čo nie je pripravený, je 12/25, potom ale už v druhom kroku pracujete s tým, že je žiakov 24 na vyvolanie a z toho iba 11 nie je pripravených. Z toho dôvodu výpočet má vyzerať nasledovne (poskytujem Excel funkciu):
=(COMBIN(12;2)*COMBIN(13;3) + COMBIN(12;1)*COMBIN(13;4) + COMBIN(12;0)*COMBIN(13;5)) / COMBIN(25;5)
Čoho výsledkom je 0,540994

3 roky  1 Like
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte štatistickú kalkulačku?
Chceš si dať zrátať kombinačné číslo?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: