Hodiny matematiky

V triede je 24 žiakov. V piatok sa na hodine matematiky delia na 2 skupiny po 12 žiakov. V tabuľke sú výsledky hodnotenia žiakov v 2 skupine. Traja žiaci v 1. skupine majú o stupeň horšiu známku ako žiaci v 2. skupine, ostatní žiaci mali rovnaké hodnotenie. Aký je aritmetický priemer známok všetkých žiakov prvej skupiny?

hodnoteniepočet žiakov
12
23
36
41
50


Správna odpoveď:

p =  2,75

Postup správneho riešenia:

s=1 2+2 3+3 6+4 1+5 0=30 n=2+3+6+1+0=12 p1=s/n=30/12=25=221=2,5 p=(s+3)/n=(30+3)/12=2,75Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom aritmetického priemeru?
Hľadáte štatistickú kalkulačku?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: