Vypočítajte 30

Vypočítajte objem nádoby tvaru šesťbokého hranola vysokého 1,4 m, ktorého obsah podstavy je 8300 cm2.

Správna odpoveď:

V =  1,162 m3

Postup správneho riešenia:
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Viete objem a jednotku objemu a chcete premeniť jednotku objemu?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: