Rodinka 11

Koľko rokov má mama, ak je štyrikrát staršia ako dcéra a pred 5 rokmi bola dokonca sedemkrát staršia ako dcéra? Syn má dnes o 30 rokov menej ako otec. Pred 7 rokmi bol otec sedemkrat starši ako syn. Koľko rokov má syn dnes? O koľko rokov bude mať otec toľko rokov ako jeho deti spolu?

Správna odpoveď:

m =  40
s =  12
x =  20

Postup správneho riešenia:

m=4 d m5=7 (d5)  4dm=0 7dm=30  Pivot:Riadok1Riadok2 7dm=30 4dm=0  Riadok274 Riadok1Riadok2 7dm=30 0,43m=17,14  m=0,4285714317,14285714=40 d=730+m=730+40=10  d=10 m=40
s=o30 o7=7 (s7)  os=30 o7s=42  Riadok2Riadok1Riadok2 os=30 6s=72  s=672=12 o=30+s=30+12=42  o=42 s=12
o+x=(s+x)+(d+x) 42+x=(12+x)+(10+x)  x=20  x=120=20  x=20Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: