Z9–I–6 MRAK

Je daná úsečka AB dĺžky 12 cm, na ktorej je jednou stranou položený štvorec MRAK so stranou dĺžky 2 cm, viď obrázok. MRAK sa postupne preklápa po úsečke AB, pričom bod R zanecháva na papieri stopu.
Narysujte celú stopu bodu R, kým štvorec nezaobíde úsečku AB z oboch strán a nevráti sa do svojej pôvodnej polohy.


Správna odpoveď:

n =  0Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 2 komentáre:
Matikar
Inšpirácia - pohyb bodu A:

https://www.hackmath.net/images/rolling_square.gif

Keď sa štvorec otáča na svojom dolnom pravom rohu - bodu A ide najskôr po časti kružnice s polomerom rovnajúcej sa dĺžke strane štvorca. V ďalšej časti sekvencie bod A je Vzdialená od otočného bodu Preto obkreslia časť väčšej kružnice o polomere rovnajúcim sa dĺžke uhlopriečky štvorca. atď.

Žiak
nedal by sa poslať pohyb bodu R? ďakujem

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: