Starý mobil

Pani Helena má starý mobil, na ktorom sa nedá robiť nič okrem telefonovania. Keď ho úplne nabije a natelefonuje, mobil sa vybije za 72 hodín. 3 hodiny telefonovania v kuse stačia na úplné vybitie plne nabitého telefónu.
Po poslednom úplnom nabití pani Helena najprv 25 minút telefonovala s dcérou, potom ho 24 hodín nepoužila, potom mala 45 minútový hovor s vnučkou a následne telefonovala s priateľkou. Po koľkých minútach rozhovoru s priateľkou sa jej telefón vybil?

Správna odpoveď:

t =  50 min

Postup správneho riešenia:

v1=1/(72 60)=432010,0002 v2=1/(3 60)=18010,0056 25   v2 + 24   60   v1 + 45 v2 + t v2 = 1 a=25 v2+24 60 v1+45 v2=25 0,0056+24 60 0,0002+45 0,0056=18130,7222 a + t v2 = 1 t=(1a)/v2=(10,7222)/0,0056=50 min



Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.







Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: