Modulovej 4325

Nájdite x v modulovej rovnici:

47x = 4 (mod 9)

Nápoveda - čítaj ako: aké číslo 47x delené 9 (modulo 9) dáva zvyšok 4 .

Správna odpoveď:

x =  2

Postup správneho riešenia:

47x=9k+4;k,xinteger k=(47x4)/9 k1=(47 14)/9=943=4974,7778 k2=(47 24)/9=10 k3=(47 34)/9=9137=159215,2222 k4=(47 44)/9=9184=209420,4444 , x=2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Riešite Diofantovské problémy a hľadáte kalkulačku diofantovských celočíselných rovníc?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: