Poloha dvoch kružníc

Pre kružnice k1 (S1,4cm) a k2(S2,3cm) a platí že |S1S2| = 8cm. Určite vzdialenosť medzi kružnicami K1 a K2.

Správna odpoveď:

x =  1 cm

Postup správneho riešenia:

r1=4 cm r2=3 cm s=8 cm  s>r1+r2  x=sr1r2=843=1 cmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 1 komentár:
#
Žiak
Kružnice s polomermi 4 cm a 3 cm, ktoré majú stredy vzdialené na 1 cm sa dotýkajú

avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Chcete premeniť jednotku dĺžky?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: