Deľba práce

Za odvedenu pracu dostali traja pracovníci zaplatené. Prvý dostal 50€, druhý 100 € a tretí 60€. Za dalšiu prácu majú dostať dohomady 735€. Ako si túto sumu rozdelia, ak má byť rozdelená v rovnakom pomere ako prvá práca?

Správna odpoveď:

a =  175 Eur
b =  350 Eur
c =  210 Eur

Postup správneho riešenia:

s=735/(50+100+60)=27=3,5 a=50 s=50 3,5=175 Eur
b=100 s=100 3,5=350 Eur
c=60 s=60 3,5=210 EurNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:

Súvisiace a podobné príklady: