Traja robotníci

Traja robotníci dostali za vykonanú prácu 2850€. Rozdelili si ich podľa odpracovaného času tak, že prvý dostal o 20% menej ako druhý a tretí o 50€ viac ako druhý. Koľko eur dostal druhý robotník?

Správna odpoveď:

b =  1000 Eur

Postup správneho riešenia:


a+b+c=2850
a = b - 0,20b
c = 50+b

a+b+c=2850
a = b - 0,20·b
c = 50+b

a+b+c = 2850
a-0,8b = 0
b-c = -50

Riadok 2 - Riadok 1 → Riadok 2
a+b+c = 2850
-1,8b-c = -2850
b-c = -50

Riadok 3 - 1/-1,8 · Riadok 2 → Riadok 3
a+b+c = 2850
-1,8b-c = -2850
-1,556c = -1633,333


c = -1633,33333333/-1,55555556 = 1050
b = -2850+c/-1,8 = -2850+1050/-1,8 = 1000
a = 2850-b-c = 2850-1000-1050 = 800

a = 800
b = 1000
c = 1050

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: