Tretí

Traja brigádnici dostali za svoju prácu dohromady 2800 Eur. Rozdelili sa o ne podľa svojich výkonov tak, že prvý dostal o 2/5 menej než druhý a tretí o 50 Eur viac než prvý. Koľko korún dostal tretí?

Správna odpoveď:

c =  800

Postup správneho riešenia:


a+b+c=2800
a = b - 2/5 b
c = a+50

a+b+c=2800
a = b - 2/5·b
c = a+50

a+b+c = 2800
5a-3b = 0
a-c = -50

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
5a-3b = 0
a+b+c = 2800
a-c = -50

Riadok 2 - 1/5 · Riadok 1 → Riadok 2
5a-3b = 0
1,6b+c = 2800
a-c = -50

Riadok 3 - 1/5 · Riadok 1 → Riadok 3
5a-3b = 0
1,6b+c = 2800
0,6b-c = -50

Riadok 3 - 0,6/1,6 · Riadok 2 → Riadok 3
5a-3b = 0
1,6b+c = 2800
-1,375c = -1100


c = -1100/-1,375 = 800
b = 2800-c/1,6 = 2800-800/1,6 = 1250
a = 0+3b/5 = 0+3 · 1250/5 = 750

a = 750
b = 1250
c = 800

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: