Lukáš 3

Lukáš, Peter a Tibor porovnávali, koľko kilogramov jabĺk nazbierali. Zistili, že aritmetický priemer toho, čo nazbieral Lukáš s Petrom, je o 10 kg väčšı́ než Tiborov prı́spevok, a aritmetický priemer toho, čo nazbieral Lukáš s Tiborom, je o 3 kg menšı́ než Petrov prı́spevok. Určte rozdiel medzi aritmetickým priemerom toho, čo nazbierali Peter s Tiborom, a Lukášovým prı́spevkom.

Správna odpoveď:

x =  -7 kg

Postup správneho riešenia:

(l+p)/2 = 10+t (l+t)/2 = p3  l+p = 20+2t l+t = 2p6  p = 20+2tl t = 2p6l  p = l  8/3 t = l  34/3  x = (p+t)/2  l  x = ( l  8/3+l  34/3)/2  l  x=(8/334/3)/2=7 kgNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 1 komentár:
Žiak
Môžem sa opytať, prečo
p=l−8/3
t=l−34/3
?

2 roky  4 Likes
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom aritmetického priemeru?
Hľadáte štatistickú kalkulačku?
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: