O 10:00

O 10:00 z miesta A vyštartovalo auto rýchlosťou 70km/h. O 0,5 hodiny neskôr vyštartovalo z toho istého bodu auto rýchlosťou 100 km/h. O koľkej sa stretli? Koľko kilometrov od bodu A prešli kým sa stretli?

Výsledok

t = 11:40 Nesprávne
s =  116,6667 km

Postup správneho riešenia:

v1=70 km/h v2=100 km/h  s1=s2  v1 x=v2 (x0,5) 70 x=100 (x0,5)  30x=50  x=3050=1,66666667  x=351,666667  t=x+10,00=1,6667+10,00=11,66667=11:40
s=v1 x=70 1,6667=116,6667 kmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: