Stavová rovnica plynu 3

Vo valci s piestom je dusík N2 s objemom 5 litrov, teplotou 25 stupňov celzia a tlakom 200 kPa.
Plyn vo valci veľmi pomaly stlačíme na polovičný objem, pričom jeho teplota sa nezmení.
Určte výsledný tlak plynu a teplo, ktoré prešlo stenami valca do okolia.

Správna odpoveď:

p2 =  400 kPa
E =  693,1472 J

Postup správneho riešenia:

V1=5 l m3=5:1000  m3=0,005 m3 T=25°CK=25+273,16 K=298,16 K p1=200 kPa  V2=V1/2=2001/2=200 21=4001=0,0025 m3   tp   V  = const p1 V1 = p2 V2  p2=p1 V2V1=200 40012001=400 kPa
R=8,314462618153248,3145 J/K/mol M=2,14 1030,0021 kg/mol  P1=p1 1000=200 1000=200000 Pa  m=R TP1 V1 M=8,3145 298,16200000 0,005 0,00210,0009 kg  n=m/M=0,0009/0,00210,4034 mol  E=n R T ln(V2/V1)=0,4034 8,3145 298,16 ln(0,0025/0,005)=693,1472 JNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.
Viete objem a jednotku objemu a chcete premeniť jednotku objemu?
Chcete premeniť jednotku hmotnosti?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: