Aritmetická 80144

Existuje aritmetická postupnosť x + 3, 2x + 3, 5x - 3. Ak je diferencia (spoločný rozdiel) 3, nájdite x.

Správna odpoveď:

x =  3

Postup správneho riešenia:

a1=x + 3 a2= 2x + 3 a3= 5x  3 d=3  a2=a1+d a3=a2+d  2x+3=x+3+d 2x+3=x+3+3  2 x+3=x+3+3  x=3  x=13=3  x=3   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  a1=x+3=3+3=6 a2=2 x+3=2 3+3=9 a3=5 x3=5 33=12 a4=a3+d=12+3=15 a5=a4+d=15+3=18  d1=a2a1=96=3 d2=a3a2=129=3Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: