A+B+C=100 80852

A+B+C=100. Ak A=27,5 a hodnota B je medzi 10 a 15 a ktorá má dve desatinné miesta, potom aká môže byť najväčšia hodnota C?

Správna odpoveď:

C =  62,49

Postup správneho riešenia:

A=27,5 A+B+C=100 B+C = 100  27,5 = 72,5 10<B<15 B=XX,01 B=10,01  C=72,5B=72,510,01=1006249=6210049=62,49   Skuˊsˇka spraˊvnosti:   s=A+B+C=27,5+10,01+62,49=100Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: