V debni 2

V debni je 49 výrobkov, z nich je iba 6 dobrých. Náhodne z nich vytiahneme 6 výrobkov. Aká je pravdepodobnosť, že z vytiahnutých výrobkov sú aspoň štyri dobré?

Správna odpoveď:

p =  0,0027

Postup správneho riešenia:

p0=4960,1224  p4=(46)p04(1p0)64=(46)0,12244(10,1224)64=150,122440,877620,0026 p5=(56)p05(1p0)65=(56)0,12245(10,1224)65=60,122450,877610,0001 p6=(66)p06(1p0)66=(66)0,12246(10,1224)66=10,122460,877603,3708106  p=p4+p5+p6=0,0026+0,0001+3,3708106=0,0027Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte štatistickú kalkulačku?
Chceš si dať zrátať kombinačné číslo?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: