Tretieho 82442

Myslím na tri čísla. Keď je sčítam, dostanem 15. Keď od súčtu prvých dvoch čísel odpočtu tretej dostanem 10. Keď od súčtu prvého a tretieho čísla odpočtu druhé číslo dostanem 8. Aké číslo si myslím?

Správna odpoveď:

a =  9
b =  3,5
c =  2,5

Postup správneho riešenia:


a+b+c=15
a+b-c=10
a+c-b=8

a+b+c = 15
a+b-c = 10
a-b+c = 8

Riadok 2 - Riadok 1 → Riadok 2
a+b+c = 15
-2c = -5
a-b+c = 8

Riadok 3 - Riadok 1 → Riadok 3
a+b+c = 15
-2c = -5
-2b = -7

Pivot: Riadok 2 ↔ Riadok 3
a+b+c = 15
-2b = -7
-2c = -5


c = -5/-2 = 2,5
b = -7/-2 = 3,5
a = 15-b-c = 15-3,5-2,5 = 9

a = 9
b = 7/2 = 3,5
c = 5/2 = 2,5

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: