Násobenie - 6. ročník - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 210

 • Vypočítaj 68
  angles Vypočítaj súčin uhla 140 stupňou s číslicou 3
 • Promile
  promile Vypočítajte 12,3 ‰ zo 672.
 • Číslo
  prime Číslo 6600 rozložte na súčin prvočísel.
 • Milimetre
  meter Koľko milimetrov je 1/20 metra?
 • Podiel mocnín
  mocninova_fx_4 Čomu sa rovná podiel 28:2^-5?
 • Porovnaj
  fraction Porovnajte zlomky ?. Ktorý zo zlomkov je väčší?
 • Výraz so záp. mocninou
  exp_2 Určte hodnotu tohto výrazu: (2^-7)·1012
 • Semiačka
  klicenie Zo 72 navlhčených semien 7/8 vyklíčilo. Koľko semien vyklíčilo?
 • Kocka 2
  krychle_1 Koľkokrát sa zväčší povrch kocky ak ztrojnásobíme dĺžku jej hrany?
 • O koľko
  flower_function O koľko a koľkokrát je väčšie 72,1 ako 0,00721?
 • Pomer 3
  pomer_1 Pomer zapíš 5iatimi roznimi sposobmi: 4:12
 • Čo je
  numberline Čo je viac dve tretiny z 99 alebo tri štvrtiny z 80
 • Číslo
  fractions_1 Vypočítajte číslo, ktoré po vydelení 34 dáva podiel 10 a zvyšok 25.
 • Šestnástková sústava
  digitrons Číslo 303 v šestnástkovej sústave bude aké číslo v desiatkovej sústave?
 • Narodeninové voľno
  happy Moje číslo na dnes: súčin druhej mocniny najmenšieho prvočísla s najmenším dvojciferným prvočíslom
 • Kocka 3
  krychle_2 Koľkokrát sa zväčší objem kocky ak zdvojnásobíme dĺžku jej hrany?
 • Podiel
  kohut Určite neúplný podiel (q) a zvyšok (r) po delení čísel 185 a 42. Urobte skúšku správnosti.
 • Jednociferné
  segmentovka Ktoré dve jednociferné čísla majú súčet a súčin rovnaké číslo ?
 • Pomer
  ratio_2 Rozlož číslo 1963 v pomere 9:2:2.
 • Trojuholník P
  right_triangle V pravouhlom trojuholníku majú odvesny dĺžky 630 mm a 411 dm. Vypočítajte obsah tohoto trojuholníka.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .