Násobenie - 6. ročník - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 200

 • Promile
  promile Vypočítajte 12.3 ‰ zo 672.
 • Podiel mocnín
  mocninova_fx_4 Čomu sa rovná podiel 28:2^-5?
 • Výraz 14
  numbers_49 Vypočítajte: (-1)2 . 12 – 6 : 3 + (-3) . (-2) + 22 – (-3) . 2
 • Koľko je
  plus_minus_mult Koľko je 7+8-(5×2)+5-4+(6×(5-3)+6)-(8+10)-7+6?
 • Výraz so záp. mocninou
  exp_2 Určte hodnotu tohto výrazu: (2^-7)·1012
 • Výraz
  numbers2_48 Vyhodnoťte výraz: -6-2 (4-8) -9
 • Dvojnasobok čisla
  numbers_49 Dvojnásobok čisla -23,6 odčítajte od rozdielu čísel -130 a -40,2.
 • Symboly
  my Ak 2*3 = 60 ; 3*4 = 120 a 4*5 = 200, koľko je 2*5?
 • Spočítaj
  calculator_3 Podiel čísel 18 a 6 zväčši o súčin čisel 156 a 0.001
 • Pomer
  ratio_2 Rozlož číslo 1963 v pomere 9:2:2.
 • Číslo
  prime Číslo 6600 rozložte na súčin prvočísel.
 • Gulička
  balls2 Gulička má hmotnosť 0,55kg Ferko važi 100x viac, kolko kg váži Ferko?
 • Výraz
  equation Výraz (3a-7).(3a+7) je identický s: ?
 • Semiačka
  klicenie Zo 72 navlhčených semien 7/8 vyklíčilo. Koľko semien vyklíčilo?
 • Súčin súčtu a rozdielu
  numbers2_26 Vypočítajte súčin súčtu a rozdielu čísel -7 a -2.
 • Pomer 2
  circle Rozdeľ: a) 250 CZK v pomere 2:3 b) 1 000 CZK v pomere 4:7:9
 • NSN
  calc_icon Aký je najmenší spoločný násobok čísel 10, 30, 48?
 • O koľko
  flower_function O koľko a koľkokrát je väčšie 72.1 ako 0.00721?
 • Pomer 3
  pomer_1 Pomer zapíš 5iatimi roznimi sposobmi: 4:12
 • Porovnaj
  fraction Porovnajte zlomky ?. Ktorý zo zlomkov je väčší?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .