Príklady pre stredoškolákov

Počet nájdených príkladov: 2328

 • Promile alkoholu
  heart Mám 2 promile alkoholu v krvy. Koľko je to mililitrov keď mám 5 litrov krvi?
 • Súčet tretích odmocnín
  meters_1 Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 343.
 • Peniaze
  workers_8 Dano má 2 krát viac peňazí ako Miloš. Jarka má o 4 eurá viac ako Miloš. Spolu majú 52 eur. Určte, kolko peňazí má Dano, Miloš a Jarka.
 • AP 5
  postupnost1_1 Určte druhý člen a diferenciu AP, ak a3=5,a a1+a3=16.
 • Exponenciálna rovnica 8
  exp_16 Určte x, ak 3^x:32996=81
 • Členy
  seq2_2 Určte deviaty člen a diferenciu AP, ak a3=4,8 a a2+a3=8.
 • Číslo
  numbers_28 Ak neznáme číslo zmenšíme o 469 dostaneme 65% pôvodného čísla. ..Aké je to pôvodné číslo?
 • Kombinatorika
  fontains V meste je 7 fontán. Vždy fungujú iba 6. Koľko je možností, ktoré môžu striekať...
 • Čebyševov vzorec
  ChebyshevSpiral Na odhadnutie počtu prvočísel menších ako x slúži tzv. Čebyševov vzorec: ? Odhadnite počet prvočísel menších ako 30300537.
 • Rozklad
  parabola_4 Číslo 28 rozložte na dva sčítance tak, aby ich súčin bol maximálny.
 • Z dvoch po sebe idúcich
  seq2_4 Určte kvocient GP, ak a1=-0,8 a a1+a2=0,64.
 • Kvocientík 3
  numbers3_2 Určte kvocient a prvý člen GP, ak a3=0,52, a a1+a2=0,39.
 • Súčet dvoch čísel
  number-2 Súčet dvoch čísel sa rovná 840. Prvé číslo tvorí 40 % druhého čísla. Určte obidve čísla.
 • Trieda
  kresba V triede je 60% chlapcov a 40% dievčat. Dlhé vlasy má 10% chlapcov a 80% dievčat. a) Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybraná osoba má dlhé vlasy? b) Vybraná osoba má dlhé vlasy. Aká je pravdepodobnosť, že je to dievča?
 • Smernica
  slope Aká je smernica priamky definovaná rovnicou -2x +3y = -1 ?
 • Variácie 2. triedy
  cards Z koľko prvkov je možné vytvoriť 3080 variácií druhej triedy?
 • Na dvore
  pigs_3 Na dvore boli husi a prasiatká. Janka spočítala, že spolu majú 20 hláv a 64 nôh. Koľko husí a koľko prasiatok bolo na dvore?
 • Determinant
  matrix_13 Determinant jednotkovej matice sa rovná 7. Určte, koľko riadka obsahuje matice A.
 • Variačná rovnica
  fun2_4 Riešte kombinatorickú rovnicu s variáciami: V(2, x+8)=72
 • Neznáme opäť
  sqrt_2 Určte prirodzené číslo, ktorého druhá mocnina je 27 krát vačšia ako jeho druhá odmocnina.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .