Najvzdialenejšieho 82855

Pomer vzdialenosti najbližšieho a najvzdialenejšieho bodu kružnice, ktorá je popísaná rovnicou x2+y2-16x-12y+75=0 od začiatku sústavy súradníc je?

Správna odpoveď:

w =  1:3

Postup správneho riešenia:

x2+y216x12y+75=0  (xx0)2 + (yy0)2 = r2  (x  8)2 + (y  6)2 = 25  S=(8,6) r=25=5  w1=Sx2+Sy2=82+62=10  w2=w1r=105=5 w3=w1+r=10+5=15  w=w2:w3=5:15=1:30,3333=1:3Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Vyskúšajte našu kalkulačka na prepočet pomeru.
Chcete premeniť jednotku dĺžky?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: