Určte 22

Určte hodnotu čísla a tak, aby grafy funkcií f: y = x2 a g: y = 2x + a mali spoločný práve jeden bod.

Správna odpoveď:

a =  -1

Postup správneho riešenia:

f: y = x2 g: y = 2x + a  fg={X}  x2 = 2x+a  x22xa=0  D = (2)24 1 (a) D = 4+4a  D=0  4+4a=0  a=1   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  x2=2x+a  x2=2x+(1) x22x+1=0  a=1;b=2;c=1 D=b24ac=22411=0 D=0  x1,2=2ab±D=22±0=1± x1,2=1±0 x1=x2=1

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: