Euklidove vety - slovné úlohy

Výška v pravouhlom trojuholníku je geometrický priemer z dvoch úsekov prepony.
Odvesna pravouhlého trojuholníka je geometrický priemer prepony a priľahlého úseku prepony.
Pozrite tiež viac na Wikipédia.

 1. Pravouhlý Δ
  ruler Pravouhlý trojuholník ma dĺžku odvesny 80 cm a dĺžku prepony 116 cm. Vypočítajte výšku trojuholníka.
 2. Dôkaz PV
  pytagoras Je možné jednoducho dokázať Pytagorovu vetu pomocou Euklidových viet? Ak áno, dokážte.
 3. Obsah PT
  right_triangle_sepia Určite obsah pravouhlého trojuholníka, ktorého prepona má dĺžku 12 a jeden jej úsek (ktorý vytína výška) 9.
 4. Kosoštvorec
  rhomus_circle Je daný kosoštvorec o dĺžky strany a = 16 cm. Dotykový bod vpísanej kružnice delí jeho stranu na úseky a1 = 7 cm a a2 = 9 cm. Určite polomer r tejto kružnice a dĺžky uhlopriečok kosoštvorca.
 5. Obdĺžnik
  rectangle_ABCD V obdĺžniku ABCD so stranami |AB|=12, |AD|=21 je bodom A vedená kolmica na uhlopriečku BD, ktorú pretne v bode P. Určite pomer ?.
 6. Dotyčnice
  tangents Ku kružnici s polomerom 76 mm sú z bodu C vedené dve dotyčnice. Vzdialenosť obidvoch dotykových bodov je 14 mm. Vypočítajte vzdialenosť bodu C od stredu kružnice.
 7. Kosoštvorec a vpísaná
  rhombus_2 Kosoštvorec má stranu a = 87 cm, polomer vpísanej kružnice je r = 14 cm. Vypočítajte dĺžky oboch uhlopriečok.
 8. Odvesna a výška
  right_triangles Riešte pravouhlý trojuholník, ak je dána jeho výška v = 9.6 m a kratšia odvesna b = 17.5 m.
 9. Euklid bez euklida
  euclid_1 Majme pravouhlý trojuholník ABC s pravým uhlom pri vrchole C, |BC|=7, |AB|=22. Vypočítejte výšku v trojuholníka bez použitia Euklidových viet.
 10. Obsah PT
  sandwich_rt V pravouhlom trojuholníku majú kolmé priemety odvesien na preponu dĺžku 15 cm a 16 cm. Určite plošný obsah trojuholníka.
 11. Euklid1
  pravitko Pravouhlý trojuholník má preponu c = 19 cm. Ako veľké úseky vytína výška vc = 6 cm na prepone c?
 12. Trojuholník ABC
  ABC Majme pravouhlý trojuholník ABC s pravým uhlom pri vrchole C, |BC|=16, |AB|=23. Vypočítejte výšku vAB trojuholníka na stranu AB.
 13. Koza - kruhy
  equation_nonlinear Aký je polomer kružnice, ktorá má stred na inej kružnici a prienik oboch kruhov je rovný polovici plochy prvej kružnice? Táto úloha je matematickým vyjadrením úlohy z poľnohospodárstva. Sedliak má kruhový pozemok, na ktorom sa pasie koza. Pretože sedliak.
 14. Prepona a výška
  euklides V pravouhlom trojuholníku je daná dĺžka prepony c=39 cm a výška vc=17 cm. Určite dĺžky oboch odvesien.
 15. PT - prepona a výška
  pravy_trojuholnik Pravouhlý trojuholník OMS má preponu s=208 cm a výšku 96 cm. Aké veľké úseky vytína výška na prepone?
 16. Euklid4
  euclid_2 Odvesny pravouhlého trojuholníka majú rozmery 145 m a 138 m. Vypočítajte dĺžku prepony a dĺžku výšky na preponu.
 17. Euklid2
  euclid V pravouhlom trojuholníku ABC s pravým uhlom pri vrchole C je daná odvesna a = 24 a výška v = 14. Určite obvod trojuholníka.
 18. Kruh v kosoštvorci
  circle_rhombus Do kosoštvorca je vpísaný kruh. Body dotyku kruhu a kosoštvorca rozdeľujú jeho strany na časti dlhé 12 dm a 25 dm. Vypočítajte obsah kruhu.
 19. Euklid3
  euclid2 Vypočítajte strany a výšku pravouhlého trojuholníka, ak je daná odvesna a = 68 m a úsek prepony priľahlý k druhej odvesne cb = 23 m.
 20. PT- euklid. vety
  euklidova_veta_trojuhelnik_nakres Vypočítajte strany pravouhlého trojuholníka ak odvesna a= 6cm a úsek na prepony, ktorý je priľahlý k druhej odvesne Cb je 5cm.

Máš zaujímavú úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož ju a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.