Strany trojuholníka

Vypočítaj strany trojuholníka ak S=84cm2 a=x, b=x+1, c=x+2


Správna odpoveď:

a =  13 cm
b =  14 cm
c =  15 cm

Postup správneho riešenia:

S=s(sa)(sb)(sc)=84 s=(a+b+c)/2=(3x+3)/2=1,5x+1,5 (1,5x+1,5)(1,5x+1,5x)(1,5x+1,5x1)(1,5x+1,5x2)=842 (1,5x+1,5)(0,5x+1,5)(0,5x+0,5)(0,5x0,5)=7056  0,1875x4+0,75x3+0,375x20,75x7056,56=0  x=13 a=x=13 cm 
b=13+1=14 cm
c=13+2=15 cm

Rovnica nie je lineárna.
Rovnica nie je kvadratická.
Rovnica nie je kubická.

Reálne korene rovnice:

x1 = -14,999998772705
x2 = 12,999998772705

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5

Súvisiace a podobné príklady: