PT strany

Vypočítajte strany pravouhlého trojuholníka, ak je zadaná, že a + b = 17cm, polomer vpísanej kružnice ρ = 2cm.

Správna odpoveď:

c =  13 cm
a =  12 cm
b =  5 cm

Postup správneho riešenia:

a+b=17 cm ρ=2 cm  ρ=2a+bc  a+b=c+2ρ  c=172 ρ=172 2=13 cm
a2+b2=c2 a2+(17a)2=132  2a234a+120=0  p=2;q=34;r=120 D=q24pr=34242120=196 D>0  a1,2=2pq±D=434±196 a1,2=434±14 a1,2=8,5±3,5 a1=12 a2=5   Sucinovy tvar rovnice:  2(a12)(a5)=0  a=a1=12=12 cm

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .

b=17a=1712=5 cm

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5

Súvisiace a podobné príklady: