Trojuholník SSS
Prosím zadajte tri strany trojuholníka:


Kalkulačka rieši trojuholník zadaný dĺžkami troch strán (veta SSS). Používa Herónov vzorec a trigonometrické funkcie na výpočet obsahu (plochy) trojuholníka a jeho ďaľších vlastností.

Ak viete o trojuholníku jeho vlastnosť - pokračujte kalkulačkou pre rovnostranný, rovnoramenný alebo pravoúhlý trojuholník.