Sučin 7

Sučin troch čísel je 224. Prvé z nich je 10, druhé je 50 - krát menšie ako prvé. Vypočítajte tretie číslo.

Výsledok

c =  112

Riešenie:

Textové riešenie c =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 4 komentáre:
#1
Žiak
3-3x6+2 = ???

#2
Žiak
3-3x6+2 = ???

#3
Žiak
Kto vypočíta správne?

avatar

Na vyriešenie tejto slovnej úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Činiteľe 2
  numbers_49 Vypočítajte druhého činiteľa, ak jeden činiteľ je ,0,8 a výsledný súčin je 8
 2. Nájdi 6
  fractions_15 Nájdi k zlomku taký zlomok, aby ich šúčin bol rovný 1. 8/11, 4, 1/100, 13/4, 1/3, 0/100,
 3. Odvoz tehál
  bricks_5 Autom odviezli na 7krát X tehál. Koľko tehál odviezli na jeden krát, ak vždy naložili rovnaký počet tehál?
 4. Promile
  promile Vypočítajte 4.6 ‰ zo 199.
 5. Pomer 3
  pomer_1 Pomer zapíš 5iatimi roznimi sposobmi: 4:12
 6. Kvocient - podiel
  fractal_5 Ak sa podiel 8/13 a 2 odčíta od výsledku násobenia 1 3/4 a 8/21, aký je rozdiel?
 7. Symboly
  my Ak 2*3 = 60 ; 3*4 = 120 a 4*5 = 200, koľko je 2*5?
 8. Podiel mocnín
  mocninova_fx_4 Čomu sa rovná podiel 28:2^-5?
 9. Výraz so záp. mocninou
  exp_2 Určte hodnotu tohto výrazu: (2^-7)·1012
 10. Mapka
  map3_1 Aká je skutočná dĺžka cesty, ktorá na mape s mierkou 1: 250000 meria 5 cm?
 11. Stredový
  sierpinski_1 Trojuholník, ktorého strany sú stredné priečky trojuholníka ABC má obvod 45. Aký obvod ma trojuholník ABC?
 12. Hodnota 2
  kruh_2 Určte hodnotu tohoto výrazu: 34:38.
 13. Choroba
  tabletky Chorý Marcel už užil 6 tabletiek, čo bola štvrtina z celkového počtu tabletiek v balení. Koľko tabletiek bolo v balení?
 14. Vyhodnotenie výrazu
  math_expressiom Aký je výsledok príkladu (811/4):4?
 15. Výraz 6
  mocnina Určte hodnotu výrazu 9^x /4y, ak x=0,5 a y=2,25.
 16. Hokejové kartičky
  hokej_5 Maroš dostal za odmenu po vysvedčení hokejové kartičky. Počet kartičiek, ktoré dostal, je dvakrát väčší ako súčet známok na vysvedčení. Maroš má 8 predmetov a jeho priemerná známka na vysvedčení bola 1,75. Koľko hokejových kartičiek Maroš dostal?
 17. Koľkokrát
  mean_1 Koľkokrát je číslo 1012 vačšie ako číslo 10^-4?