Väčšie 3032

Nájdi tri čísla tak, aby druhé číslo bolo 3krát väčšie ako prvé a tretie bolo o 6 väčšie ako druhé číslo. Ich súčet je 62

Správna odpoveď:

a =  8
b =  24
c =  30

Postup správneho riešenia:


b=3a
c=b+6
a+b+c=62

b=3·a
c=b+6
a+b+c=62

3a-b = 0
b-c = -6
a+b+c = 62

Riadok 3 - 1/3 · Riadok 1 → Riadok 3
3a-b = 0
b-c = -6
1,333b+c = 62

Pivot: Riadok 2 ↔ Riadok 3
3a-b = 0
1,333b+c = 62
b-c = -6

Riadok 3 - 1/1,33333333 · Riadok 2 → Riadok 3
3a-b = 0
1,333b+c = 62
-1,75c = -52,5


c = -52,5/-1,75 = 30
b = 62-c/1,33333333 = 62-30/1,33333333 = 24
a = 0+b/3 = 0+24/3 = 8

a = 8
b = 24
c = 30

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: