Myslím 13

Myslím si dve čísla, prvé je o 30 menšie ako druhé, súčet týchto čísel je 60. Aké dve čísla si myslím?

Správna odpoveď:

a =  15
b =  45

Postup správneho riešenia:

a=b30 a+b=60  ab=30 a+b=60  Riadok2Riadok1Riadok2 ab=30 2b=90  b=290=45 a=30+b=30+45=15  a=15 b=45Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: