Variace bez opakování

Kalkulačka vypočítá počet variací k-té střídy z n prvků. Variace k-té třídy z n prvkové množiny M, je každá uspořádaná k-prvková skupina sestavená pouze z těchto n prvků tak, že každý se v ní nachází nejvýše jednou.

(n)
(k)

Výpočet:

Vk(n)=(nk)!n!  n=10 k=4  V4(10)=(104)!10!=6!10!=10987=5040

počet variací: 5040Trošku teorie - základy kombinatoriky

Variace

Variace k-té třídy z n prvků je uspořádána k-prvková skupina vytvořená z množiny n prvků. Prvky se neopakují a záleží na pořadí prvků ve skupině (proto uspořádána).
Počet variací vypočítáme snadno použitím kombinatorického pravidla součinu. Pokud máme například množinu n = 5 čísel 1,2,3,4,5 a máme udělat variace třetí třídy, bude jejich V3 (5) = 5 * 4 * 3 = 60.

Vk(n)=n(n1)(n2)...(nk+1)=(nk)!n!

n! voláme faktoriál čísla n a je to součin prvních n přirozených čísel. Zápis s faktoriálu je jen přehlednější, ekvivalentní, pro výpočty je plně dostačující používat postup vyplývající z kombinatorického pravidla součinu.

Základy kombinatoriky v slovních úloháchslovní úlohy - více »