Kruhový oblouk v2

Poloměr kružnice k měří 87 cm. Tětiva GH = 22 cm. Jak dlouhá je úsečka TS?

Správná odpověď:

|TS| =  0,7 cm

Postup správného řešení:

 TS=rr2(t/2)2 TS=87872(22/2)2 TS=0,7 cmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.


Tipy na související online kalkulačky
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: