Cheopsova pyramida

Cheopsova pyramida je jehlan se čtvercovou podstavou o straně 233 m a výšce 146,6 m. Je z vápence o hustotě 2,7 g/cm3. Vypočítejte množství kamene v tunách. Kolik vlaků po 30 dvacetitunových vagonech by kámen odvezlo?

Výsledek

m =  7162891 t
n =  11938.152

Řešení:

a=233 m h=146.6 m  ρ=2.7 g/cm3=2.7 1000 kg/m3=2700 kg/m3  S1=a2=2332=54289 m2  V=13 S1 h=13 54289 146.62652922.4667 m3  m1=ρ V=2700 2652922.4667=7162890660.01 kg  m=m1t=m1/1000 t=7162890.66001 t=7162891  t =7.162891106  t a = 233 \ m \ \\ h = 146.6 \ m \ \\ \ \\ ρ = 2.7 \ g/cm^3 = 2.7 \cdot \ 1000 \ kg/m^3 = 2700 \ kg/m^3 \ \\ \ \\ S_{ 1 } = a^2 = 233^2 = 54289 \ m^2 \ \\ \ \\ V = \dfrac{ 1 }{ 3 } \cdot \ S_{ 1 } \cdot \ h = \dfrac{ 1 }{ 3 } \cdot \ 54289 \cdot \ 146.6 \doteq 2652922.4667 \ m^3 \ \\ \ \\ m_{ 1 } = ρ \cdot \ V = 2700 \cdot \ 2652922.4667 = 7162890660.01 \ kg \ \\ \ \\ m = m_{ 1 } \rightarrow t = m_{ 1 } / 1000 \ t = 7162890.66001 \ t = 7162891 \ \text { t } = 7.162891\cdot 10^{ 6 } \ \text { t }
m2=30 20=600 t  n=m/m2=7162890.66/60011938.1517=11938.152m_{ 2 } = 30 \cdot \ 20 = 600 \ t \ \\ \ \\ n = m/m_{ 2 } = 7162890.66/600 \doteq 11938.1517 = 11938.152Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Víte objem a jednotku objemu a chcete proměnit jednotku objemu? Tip: proměnit jednotky hustoty vám pomůže náš převodník jednotek hustoty. Chcete proměnit jednotku hmotnosti?

Další podobné příklady a úkoly:

 1. Čtyřboký jehlan
  jehlan_4 Odlitek tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu s podstavnou hranou délky 60 cm a výšce 5 cm je zhotoven z materiálu o hustotě 7,8 g/cm krychlové. Vypočítejte jeho hmotnost.
 2. Těžitko
  jehlan_5 Vypočitej hmotnost těžítka tvaru pravidelného čtyřbokeho jehlanu s podstavnou hranou délky 5cm a tělesovou výškou 6,5cm , je li zhotoveno z materialu o hustotě 8 g/cm3.
 3. Obrubník
  hranol222 Betonový obrubník má dole šířku 20cm, nahoře 15cm, . Je vysoký 20cm. Jeho délka je 80 cm. Hustota betonu je p=2100kg/m3. Kolik si jich může naložit pán Havlík na přívěsný vozík za auto, když vozík má nosnost 400kg. ?
 4. Petrolej
  jet-fuel Jaký objem má petrolej, je-li jeho hmotnost 8g? Hustota petroleje je 780 g/l
 5. Pacient
  injekcia_1 V 1 ampuli o obsahu 2ml je 15mg Dipidoloru. Pacient má dostat 10 mg. Kolik ml natáhnu do stříkačky?
 6. Těleso ve vodě
  inwater Těleso váží na vzduchu 11.8 g a ve vodě 10 g. Vypočítejte hustotu látky ze kterého je těleso vyrobeno.
 7. Vagón
  cargo Do železničního vagónu se vejde 75 m3 nákladu. Maximálni hmotnost kterou uveze je 30 tun. Jakou největší hustotu může mít materiál se kterým bychom mohli zaplnit celý tento vagon? b) Jaké množství rašeliny (hustota 350kg/m3) uveze 15 vagonů?
 8. Lité železo
  krychle_8 Jakou hmotnost má krychle z litého železa o délce hrany 2,3 dm, jestliže víme, že hmotnost 1 dm³ litého železa je 7,3 kg? Bude stejně veliká krychle z korku těžší, víme-li, že hmotnost 1 m³ korku je 250 kg?
 9. Podkova
  podkova Vypočítej objem zlaté podkovy, která ma hmotnost 750g.
 10. Hmotnost
  litina Kolik váží litinový odlitek o objemu 3 575 cm3. Hustota litiny je 7600 kg/m3
 11. Hustota
  mercury Látka o hustotě 762 kg/m3 zajímá v nádobě objem 99 cm3. Jaká je její hmotnost?
 12. Jak vysoko 2
  valec2_16 Jak vysoko bude sahat 1 litr vody ve válcové nádobě s průměrem dna 8 cm?
 13. Ledová kra
  lad Jaký objem ma ledová kra o hmotnosti 326 kg?
 14. Bazén
  bazen-2-05_1 Bazén má tvar válce o průměru 4,6m, předpokládaná výška je 130cm, do kbeliku se vejde 12 l vody. Kolik kbelíku musíš přinést?
 15. Kamion
  daf Kolik hektolitrů ,,krabicového" mléka se vejde do kamionu, ak rozměry nákladního prostoru jsou 2,8 m x 3 m x 17 m? Litr mléka je v krabici s rozměry 12 cm, 7 cm a 20 cm.
 16. Liter zlata
  zlatovlaska_1 Jakou hmotnost má 1 dm3 zlata? Hustota zlata je 19 300kg/m3
 17. Polévka 3
  soup_3 Pro kolik osob stačí 90 litrů polévky, když se v závodní jídelně počítá s 3/8 litru polévky na osobu?