Délka úseku úsečky

Předpokládejme, že víte, že délka úseku úsečky je 15, x2 = 6, y2 = 14 a x1 = -3. Najděte možnou hodnotu y1. Existuje více než jedna možná odpověď? Proč ano nebo proč ne?

Správná odpověď:

y11 =  26
y12 =  2

Postup správného řešení:

x2=6 y2=14 x1=3  d=15 (x1x2)2+(y1y2)2=d2 (36)2+(y114)2=152 (36)2+(y114)2=152  (36)2+(q14)2=152  q228q+52=0  a=1;b=28;c=52 D=b24ac=2824152=576 D>0  q1,2=2ab±D=228±576 q1,2=228±24 q1,2=14±12 q1=26 q2=2   Soucinovy tvar rovnice:  (q26)(q2)=0  y11=q1=26

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.

y12=q2=2Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku délky?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: