Dĺžka úsečky

Predpokladajme, že viete, že dĺžka úsečky je 15, x2 = 6, y2 = 14 a x1 = -3. Nájdite možnú hodnotu y1. Existuje viac ako jedna možná odpoveď? Prečo áno alebo prečo nie?

Správna odpoveď:

y11 =  26
y12 =  2

Postup správneho riešenia:

x2=6 y2=14 x1=3  d=15 (x1x2)2 +(y1y2)2 = d2 (36)2 +(y114)2 = 152 (36)2 +(y114)2 = 152  (36)2+(q14)2=152  q228q+52=0  a=1;b=28;c=52 D=b24ac=2824152=576 D>0  q1,2=2ab±D=228±576 q1,2=228±24 q1,2=14±12 q1=26 q2=2  y11=q1=26

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .

y12=q2=2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5   video6

Súvisiace a podobné príklady: