Mnohoúhelník

Který mnohoúhelník má o 42 úhlopříček víc než stran?

Správná odpověď:

n =  12

Postup správného řešení:

12n(n3)=n+42 n25n84=0  a=1;b=5;c=84 D=b24ac=5241(84)=361 D>0  n1,2=b±D2a=5±3612 n1,2=5±192 n1,2=2.5±9.5 n1=12 n2=7   Soucinovy tvar rovnice:  (n12)(n+7)=0   n>0 n=12

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.
Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.


avatar
Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady:

 • Počet 3
  ngon Počet uhlopricek daného mnohoúhelníku je o 88 větší než počet jeho stran. Kolik stran má tento mnohoúhelník stran
 • N-úhelník
  diagonals Jaký x-úhelník má 54 úhlopříček?
 • N-úhelník
  10gon_polygon V pravidelném n-úhelníku má vnitřní úhel velikost 144°. Najděte číslo n udávající počet stran tohoto mnohoúhelníku.
 • Kolikaúhelník
  ngon Kolikaúhelník má 275 úhlopříček?
 • Úhly
  angles Pro velikost úhlů trojúhelníku platí x: y = 7: 5 a úhel z je o 42 ° menší než úhel y. Urč velikosti úhlů x, y, z.
 • Kosoštvorec
  rhombus2 V kosočtverci s obsahem 113 je jedna úhlopříčka o 8 delší než druhá. Určitě délky úhlopříček a stranu kosočtverce.
 • Kosočtverec 28
  kosostvorec V kosočtverci K, L,M, N jsou délky úhlopříček 10cm a 6cm. Urči velikost úhlu, který svírá delší úhlopříčka se stranou kosočtverce.
 • Ciferník 2
  cifernik Ve čtyřúhelníku, jehož vrcholy odpovídají na ciferníku bodům 1, 5, 8 a 12 vypočítejte velikost největšího vnitřního úhlu a odchylku úhlopříček.
 • Šestiúhelník
  hexagon V pravidelného šestiúhelníku ABCDEF má úhlopříčka AE délku 8cm. Vypočítejte obvod a obsah šestiúhelníku.
 • Úhlopříčky
  diagonals Vypočítejte délky úhlopříček v kosočtverci, jestliže jeho strana má délku 24 a jeden jeho vnitřní úhel je 80°.
 • Délky 2
  rectangle Délky stran obdélníkové zahrady jsou v poměru 1:2, spojnice středů sousedních stran má délku 20 m. Vypočítejte obvod a obsah obdélníku.
 • N-úhelník
  ngon Kolik vnitřních úhlopříček má konvexní 6-úhelník?
 • Úhlopříčka
  trapezium_right Určete délku úhlopříčky BD v pravoúhlém lichoběžníku ABCD s pravým úhlem při vrcholu A, když /AD/=8,1 cm a úhel DBA je 42°
 • Úhlopříčky kosočtverce
  rhombus-diagonals Délky úhlopříček kosočtverce jsou e= 48cm, f= 20cm. Vypočítejte délku jeho stran.
 • Vnitřní úhly
  triangle Určete vnitřní úhly trojúhelníku ABC, pokud úhel u vrcholu C je dvakrát větší než úhel u vrcholu B a úhel u vrcholu B je o 4 stupně menší než úhel u vrcholu A.
 • Úhlopříčky kosočtverce
  rhombus-diagonals Jedna z úhlopříček kosočtverce je dvakrát delší než druhá. V případě, že součet délek úhlopříček je 24, najděte plochu kosočtverce.
 • Kvadratická rovnice
  Parabola_tangent Kvadratická rovnice -4x2+bx+c=0 má kořeny x1 = 85 a x2 = -46. Vypočítejte koeficienty b a c.