Trojúhelník ABC 2

Trojúhelník ABC má délky stran a = 14 cm, b = 20 cm, c = 7,5 cm. Zjisti velikosti úhlů a obsah tohoto trojúhelníku.

Správná odpověď:

S =  37,3078 cm2
α =  29,8306 °
β =  134,7142 °
γ =  15,4552 °

Postup správného řešení:

a=14 cm b=20 cm c=7,5 cm s=2a+b+c=214+20+7,5=483=20,75 cm  S=s (sa) (sb) (sc)=20,75 (20,7514) (20,7520) (20,757,5)=37,3078 cm2

Vyzkoušejte výpočet přes naší kalkulačku trojúhelníků.

k=π180=3,141618057,2958 α=k arccos(2 c ba2+b2+c2)=57,2958 arccos(2 7,5 20142+202+7,52)=29,8306=29°4950"
β=k arccos(2 a ca2b2+c2)=57,2958 arccos(2 14 7,5142202+7,52)=134,7142=134°4251"
γ=k arccos(2 a ba2+b2c2)=57,2958 arccos(2 14 20142+2027,52)=15,4552=15°2719"Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Kosinovú větu přímo používá kalkulačka SUS trojúhelníku.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: