Letadlo

Letadlo letělo 50 km kurzem 63 ° 20 'a pak 153 ° 20' 140 km. Najděte vzdálenost mezi výchozím a koncovým bodem.

Správná odpověď:

s =  148,6607 km

Postup správného řešení:

α=63°20=63°+6020°=63,3333°63,3333 β=153°20=153°+6020°=153,3333°153,3333 a=50 km b=140 km  x1=a cosα=a cos63,333333333333° =50 cos63,333333333333° =50 0,448799=22,43996 km y1=a sinα=a sin63,333333333333° =50 sin63,333333333333° =50 0,893633=44,68163 km x2=b cosβ=b cos153,33333333333° =140 cos153,33333333333° =140 (0,893633)=125,10857=(229422π/5761) km y2=b sinβ=b sin153,33333333333° =140 sin153,33333333333° =140 0,448799=62,83189 km x=x1+x2=22,44+(125,1086)102,6686 km y=y1+y2=44,6816+62,8319107,5135 km s=x2+y2=(102,6686)2+107,51352=10 221=148,6607 kmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Vyzkoušejte také kalkulačku s komplexními čísly.
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.
Vyzkoušejte si převody jednotek úhlů úhlové stupně, minuty, sekundy, radiány.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: