Povrch

Povrch komolého rotačního kužele se stranou s = 13 cm je S = 510π cm2. Urči poloměry podstav, když je rozdíl délek je 10cm.

Správná odpověď:

r1 =  15 cm
r2 =  5 cm

Postup správného řešení:

s=13 cm S=510π=510 3,14161602,2123 cm2  S=π r12+π r22+π (r1+r2) s r1=r2+10  S=π r12+π (r110)2+π (r1+(r110)) s S=πx2+π(x10)2+π(x+(x10))s  1602,2122533308=π x2+π (x10)2+π (x+(x10)) 13 6,283185x218,85x+1696,46=0 6,283185x2+18,85x1696,46=0  a=6,283185;b=18,85;c=1696,46 D=b24ac=18,85246,283185(1696,46)=42991,994686674 D>0  x1,2=2ab±D=12,5663718,85±42991,99 x1,2=1,50000007±16,500000406669 x1=15,000000333335 x2=18,000000480003   Soucinovy tvar rovnice:  6,283185(x15,000000333335)(x+18,000000480003)=0  r1,r2>0 r1=x1=15=15 cm

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.

r2=r110=1510=5=5 cm   Zkousˇka spraˊvnosti:  S2=π r12+π r22+π (r1+r2) s=3,1416 152+3,1416 52+3,1416 (15+5) 131602,2123 cm2 S2=SNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Související a podobné příklady: