Body pravouhlého trojúhelníku

Ukažte, že body P1 (5,0), P2 (2,1) a P3 (4,7) jsou vrcholy pravého trojúhelníku.

Správná odpověď:

x =  0

Postup správného řešení:

x1=5 y1=0 x2=2 y2=1 x3=4 y3=7 a=(x1x2)2+(y1y2)2=(52)2+(01)2=103,1623 b=(x1x3)2+(y1y3)2=(54)2+(07)2=5 27,0711 c=(x2x3)2+(y2y3)2=(24)2+(17)2=2 106,3246 x=b2(a2+c2)=7,07112(3,16232+6,32462)=0

Vyzkoušejte výpočet přes naší kalkulačku trojúhelníků.
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: