Jsou dány 3

Jsou dány body: A(-3, 1), B (2,-4), C ( 3, 3)
a) Určete obvod trojúhelníku ABC.
b) Rozhodněte jaký je trojúhelník ABC.
c) Určete délku kružnice vepsanej

Výsledek

o =  20,4667
x = (Správná odpověď je: RR) Nesprávné
k =  13,7293

Postup správného řešení:

A=(3,1) B=(2,4) C=(3,3)  a=(BxCx)2+(ByCy)2=(23)2+((4)3)2=5 27,0711 b=(AxCx)2+(AyCy)2=((3)3)2+(13)2=2 106,3246 c=(AxBx)2+(AyBy)2=((3)2)2+(1(4))2=5 27,0711  o=a+b+c=7,0711+6,3246+7,0711=20,4667
a=c x=RR
v=a2(b/2)2=7,07112(6,3246/2)2=2 106,3246 S=2c v=27,0711 6,3246=10 522,3607  r=2 S/o=2 22,3607/20,46672,1851  k=2π r=2 3,1416 2,1851=13,7293Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: