Vrcholy trojúhelníku

Ukažte, že body D (2,1), E (4,0), F (5,7) jsou vrcholy pravoúhlého trojúhelníku.

Správná odpověď:

d =  0

Postup správného řešení:

x1=2 y1=1 x2=4 y2=0 x3=5 y3=7  a=(x1x2)2+(y1y2)2=(24)2+(10)2=52,2361  b=(x1x3)2+(y1y3)2=(25)2+(17)2=3 56,7082  c=(x2x3)2+(y2y3)2=(45)2+(07)2=5 27,0711  c2=a2+b2? d=c2a2b2=7,071122,236126,70822=0Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Chcete proměnit jednotku délky?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: