Vrcholy trojuholníka

Ukážte, že body D (2,1), E (4,0), F (5,7) sú vrcholy pravouhlého trojuholníka.

Správny výsledok:

d =  0

Riešenie:

x1=2 y1=1 x2=4 y2=0 x3=5 y3=7  a=(x1x2)2+(y1y2)2=(24)2+(10)252.2361  b=(x1x3)2+(y1y3)2=(25)2+(17)23 56.7082  c=(x2x3)2+(y2y3)2=(45)2+(07)25 27.0711  c2=a2+b2? d=c2a2b2=7.071122.236126.70822=0x_{1}=2 \ \\ y_{1}=1 \ \\ x_{2}=4 \ \\ y_{2}=0 \ \\ x_{3}=5 \ \\ y_{3}=7 \ \\ \ \\ a=\sqrt{ (x_{1}-x_{2})^2+(y_{1}-y_{2})^2 }=\sqrt{ (2-4)^2+(1-0)^2 } \doteq \sqrt{ 5 } \doteq 2.2361 \ \\ \ \\ b=\sqrt{ (x_{1}-x_{3})^2+(y_{1}-y_{3})^2 }=\sqrt{ (2-5)^2+(1-7)^2 } \doteq 3 \ \sqrt{ 5 } \doteq 6.7082 \ \\ \ \\ c=\sqrt{ (x_{2}-x_{3})^2+(y_{2}-y_{3})^2 }=\sqrt{ (4-5)^2+(0-7)^2 } \doteq 5 \ \sqrt{ 2 } \doteq 7.0711 \ \\ \ \\ c^2=a^2 + b^2 ? \ \\ d=c^2-a^2-b^2=7.0711^2-2.2361^2-6.7082^2=0Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!

Napíšte nám prosím svoj komentár ku úlohe - postrehy, myšlienku alebo sa niečo opýtajte. Ďakujeme že si takto pomáhame navzájom - žiaci, študenti, učitelia, rodičia a tvorcovia príkladov.

Zobrazujem 0 komentárov:
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Body - vrcholy
  RightTriangleMidpoint_3 Ukážte, že body P1 (5,0), P2 (2,1) a P3 (4,7) sú vrcholy pravého trojuholníka.
 • Trojuholník ABC
  lalala V trojuholníku ABC so stranou BC dĺžky 2 cm je bod K stredom strany AB. Body L a M rozdeľujú stranu AC na tri zhodné úsečky. Trojuholník KLM je rovnoramenný s pravým uhlom pri vrchole K. Určte dĺžky strán AB, AC trojuholníka ABC.
 • Trojuholník PRT
  triangles_5 V rovnoramennom pravouhlom trojuholníku ABC s pravým uhlom pri vrchole C platí o súradniciach bodov: A (-1, 2); C (-5, -2) Vypočítajte dĺžku strany AB.
 • Smrek
  stromcek_7 Aký vysoký bol smrek, ktorý sa spílil vo výške 8m nad zemou a vrcholec dopadol vo vzdialenosti 15m od päty stromu?
 • Tri body
  abs1_1 Sú dané tri body v rovine A (-3; -5) B (9; -10) a C (2; k). Dĺžka AB = AC Aká je hodnota k?
 • Úsečka
  segment_AB Vypočítajte dĺžku úsečky AB, ak súradnice koncových bodov sú A[10, -4] a B[5, 5].
 • Dĺžka úsečky
  iso_triangle_4 Vypočítaj dĺžku úsečky AB, ak je dané A[8;-6] a B[4;2]
 • Vzdialenosť bodov
  distance Vypočítajte vzdialenosť bodov G[-1; 19] a H[6; 5].
 • Euklid 5
  euclid_3 Vypočítaj strany pravouhlého trojuholníka ABC ak: a = 7 cm, vc = 5 cm.
 • Vzdialenosť
  origin_math Aká je vzdialenosť medzi počiatkom O and bodom A so súradnicami [18; 22]?
 • Jednotkový 2D
  one_1 Zistite jednotkový vektor (jeho súradnice) k vektoru AB ak A[-6; 8], B[-18; 10].
 • Ťažnice a strany
  3angle Zistite veľkosti strán trojuholníka KLM a veľkosť ťažníc v tomto trojuholníku. K=(-5; -6), L=(7; -2), M=(5; 6).
 • Hrable
  zahrada Ema hrabala lístie v záhrade. Počas obeda si hrable dlhé 170cm oprela o strom, pričom horný koniec hrablí siahal do výšky 90cm. Ako ďaleko od stromu bola spodná časť hrablí? Výsledok uveďte v celých centimetroch.
 • Rybárska loď
  ship_2 Riešte graficky nasledujúcu úlohu. Rybárska loď vyšla z prístavu zavčas ráno a vydala sa severným smerom. Po 12 km plavby zmenila kurz a pokračovala 9 km na západ. Potom zakotvila a spustila siete. Ako ďaleko bola od miesta odchodu?
 • Dvojitý rebrík
  rr_rebrik Dvojitý rebrík má ramená dlhé 3 metre. Akú výšku dosiahne horný koniec rebríka, ak sú spodné konce vzdialené 1,8 metra?
 • ABS KC
  complex_num Vypočítajte absolútnu hodnotu komplexného čísla -15-26i.
 • Stred úsečky 2
  middle Na číselnej osi je bod P obrazom čísla -2,54 a bod Q obrazom čísla 10,71. Obrazom ktorého čísla je bod R taký, že Q je stred úsečky PR?