Největší úhel trojúhelníku

Jaký je největší úhel trojúhelníku jestliže druhý úhel je o 10° větší než dvojnásobek prvního a třetí je o 30° menší než druhý?

Správná odpověď:

B =  86 °

Postup správného řešení:


A+B+C=180
B = 10 + 2·A
C = B-30

A+B+C = 180
2A-B = -10
B-C = 30

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
2A-B = -10
A+B+C = 180
B-C = 30

Řádek 2 - 1/2 · Řádek 1 → Řádek 2
2A-B = -10
1,5B+C = 185
B-C = 30

Řádek 3 - 1/1,5 · Řádek 2 → Řádek 3
2A-B = -10
1,5B+C = 185
-1,667C = -93,333


C = -93,33333333/-1,66666667 = 56
B = 185-C/1,5 = 185-56/1,5 = 86
A = -10+B/2 = -10+86/2 = 38

A = 38
B = 86
C = 56

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: