Najväčší uhol

Aký je najväčší uhol trojuholnika ak druhý uhol je o 10° väčší ako dvojnásobok prvého a tretí je o 30° menší ako druhý?

Správna odpoveď:

B =  86 °

Postup správneho riešenia:


A+B+C=180
B = 10 + 2·A
C = B-30

A+B+C = 180
2A-B = -10
B-C = 30

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
2A-B = -10
A+B+C = 180
B-C = 30

Riadok 2 - 1/2 · Riadok 1 → Riadok 2
2A-B = -10
1,5B+C = 185
B-C = 30

Riadok 3 - 1/1,5 · Riadok 2 → Riadok 3
2A-B = -10
1,5B+C = 185
-1,667C = -93,333


C = -93,33333333/-1,66666667 = 56
B = 185-C/1,5 = 185-56/1,5 = 86
A = -10+B/2 = -10+86/2 = 38

A = 38
B = 86
C = 56

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: