Nejmenší

Nejmenší společný násobek dvou čísel je o 22 více než jejich největší společný dělitel. Najdi tato čísla.

Správná odpověď:

a =  5

Postup správného řešení:

a1=8;b1=6 a2=23;b2=1 a3=24;b3=2 a4=33;b4=11 a5=44;b5=22 a=5  8=23 6=23 NSD(8,6)=2  d1=NSD(8,6)=2  8=23 6=23 NSN(8,6)=233=24  n1=NSN(8,6)=24 d1+22=n1 23 ...  prvocˇıˊslo 1 ...  prvocˇıˊslo NSD(23,1)=1  d2=NSD(23,1)=1  23 ...  prvocˇıˊslo 1 ...  prvocˇıˊslo NSN(23,1)=23  n2=NSN(23,1)=23 d2+22=n2 24=233 2 ...  prvocˇıˊslo NSD(24,2)=2  d3=NSD(24,2)=2  24=233 2 ...  prvocˇıˊslo NSN(24,2)=233=24  n3=NSN(24,2)=24 d3+22=n3 33=311 11 ...  prvocˇıˊslo NSD(33,11)=11  d4=NSD(33,11)=11  33=311 11 ...  prvocˇıˊslo NSN(33,11)=311=33  n4=NSN(33,11)=33 d4+22=n4 44=2211 22=211 NSD(44,22)=211=22  d5=NSD(44,22)=22  44=2211 22=211 NSN(44,22)=2211=44  n5=NSN(44,22)=44 d5+22=n5Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Chceš si vypočítat nejmenší společný násobek dvou nebo více čísel?
Chceš si vypočítat největší společný dělitel dvou nebo více čísel?

Související a podobné příklady:

 • NSN a NSD
  cinema Rozlož na prvočísla a najdi nejmenší společní násobek n (16,20) a největšího společného dělitele D u dvojice čísel (140,100 )
 • Nsd a nsn
  12 Vypočítej největšího společného dělitele a nejmenší společný násobek čísel. a)16 a 18 b) 24 a 22 c) 45 a 60 d )36 a 30
 • MO C–I–1 2018
  numbers Neznámé číslo je dělitelné právě čtyřmi čísly z množiny {6, 15, 20, 21, 70}. Určete, kterými.
 • NSD a NSN
  numbers Určete: a = D(240,320) b = n(40,64)
 • Jakou
  meter Jakou nejmenší délku v decimetrech má provázek, který mohla Moema rozstříhat na 18 stejných částí a také na 27 stejných částí?
 • Orientační závod
  children Orientačního závodu se zúčastnilo 26 dívek a 39 chlapců. Vytvořte co nejvíce stejných družstev tak, aby žádný závodník nezbyl. Kolik chlapců a kolik dívek je v družstvu?
 • Gramáže v kuchařce (Matik)
  vahy2 V kuchařce od Matěje Matemakaka se psalo: největší společný dělitel gramáže mouky a gramáže cukru je 15, největší společný dělitel gramáže cukru a gramáže citronové kůry je 6, součin gramáže cukru a gramáže citrónové kůry je 1800, nejmenší společný násobe
 • MO Z8–I–3 - 2017 - Adélka
  numbers2 Adélka měla na papíře napsána dvě čísla. Když k nim připsala ještě jejich největší společný dělitel a nejmenší společný násobek, dostala čtyři různá čísla menší než 100. S úžasem zjistila, že když vydělí největší z těchto čtyř čísel nejmenším, dostane nej
 • Vstupenky
  oriesky Vstupenky na show stáli nějaký celočíselný počet, větší než 1. Navíc platilo, že součet ceny dětské a dospělácké vstupenky, stejně jako jejich součin byl mocninou prvočísla. Najděte všechny možné ceny vstupenek.
 • Laťe
  ruler2 1. lať 2,5 m, 2. lať. .1,75 m. Kolik dílků co největších? Rozměr 1 dílku?
 • 9.A
  exam Do 9.A chodí více než 20 žáků ale méně než 40 žáků. Třetina žáků napsala test z matematiky na jednotku, šestina na dvojku a devítinám na trojku. Nikdo nedostal čtyřku. Kolik žáků 9.A napsalo test na pětku?
 • Společné dělitele
  prime Najdi všechny společné dělitele čísel 30 a 45.
 • Všichni 2
  olympics Všichni atleti atletického oddílu Z Ostravy mohou nastoupit do čtyřstupu, pětistupu, seštistupu i sedmistupu a nikdo nebude přebývat. Kolik je průměrné atletů v jedné atletické skupině, je-li v oddíle celkem dvanact skupin? Uvažuj ze všech možných ten nej
 • Tři kamarádi
  gulky Tři kamarádi měli na začátku hry kuličky v poměru 2: 7: 4. Mohli mít na konci hry stejný počet kuliček? Zapište 0, (není možné), nebo zapište minimální počet kuliček které spolu měli.
 • Diofant 2
  1diofantos Je rovnice   720x +360y = 19 řešitelná na množině celých čísel Z?
 • NSN čísel
  numbers2 Nejmenší násobek čísla 63 a 147
 • NSN
  calc_icon Jaký je nejmenší společný násobek čísel 30, 48, 13?