Rovnoramenného 63344

Vypočítejte objem kužele, který vznikne rotací rovnoramenného trojúhelníku kolem výšky na základnu, pokud trojúhelník má rameno dlouhé 15 cm a výšku na základnu 12 cm. Při výpočtu použijte hodnotu pi = 3,14 a výsledek zaokrouhlete na jedno desetinné místo.

Správná odpověď:

V =  1017,876 cm3

Postup správného řešení:

a=15 cm h=12 cm  a2 = r2 + h2  r=a2h2=152122=9 cm  V=31 π r2 h=31 3,1416 92 12=1017,876 cm3Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Tip: Převody jednotky objemu vám pomůže naše kalkulačka pro převody jednotek objemu.
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vypočet rovnoramenného trojúhelníku.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: